Zašto koristiti?

Ako ste pokretali poslovanje ili su Vam drugi poduzetnici prenijeli svoja iskustva, očekujete kontakt s nizom institucija, s njihovim različitim pravilima, rokovima i troškovima te velikom količinom zbunjujuće papirologije. Već računate koliko poslova bi mogli odraditi ili ugovoriti u vremenu koje ćete potrošiti čekajući u redovima i proučavajući regulativu. Možda i razmišljate da bi najbolje bilo angažirati nekoga tko bi Vam cijeli proces rastumačio i olakšao, ali to znači uz vrijeme utrošiti i određen iznos novca.


Sustavom START poslovanje možete pokrenuti na brži, jeftiniji i manje stresan način, iz udobnosti svog doma. START integrira više dosadašnjih koraka i postupaka u jedan proces, više institucija i banaka u jedan elektronički entitet, a njihove usluge u jedan e-obrazac koji korisnik kreira u skladu sa svojim potrebama.


START je prva usluga pokretanja poslovanja koja omogućava:


  • Upis društva u sudski registar
  • Upis obrta u Obrtni registar
  • Upis u Registar poslovnih subjekata (Državni zavod za statistiku)
  • Upis u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja (Porezna uprava)
  • Zahtjev za otvaranje transakcijskih računa poslovnih subjekata (banke)
  • Registracija u sustav HZMO-a
  • Elektronička uplata pristojbi i temeljnog kapitala

Izvori informacija i podataka u STARTU


Sustav START će temeljem Vaše suglasnosti prikupiti Vaše osobne podatke dostupne u službenim registrima i evidencijama (Evidencija dodijeljenih matičnih brojeva građana, Zbirke podataka o prebivalištu i boravištu građana i Evidencija osobnih iskaznica, Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima itd.). Vi ćete unositi samo one podatke koji sustavu nisu dostupni.


O podacima koji se koriste i uvjetima njihove razmjene saznajte više u Općim uvjetima. Svi podaci koji se preuzimaju, prikupljaju i šalju, bez obzira na njihov izvor i oblik, vidljivi su Vam i unutar sustava, kroz pregled podataka koji su poslani prema pojedinoj instituciji i banci.


Većina dokumentacije generirana je u sustavu. Sustav omogućava učitavanje dokumentacije samo tamo gdje je nužno. Dokumenti koji nastaju u procesu, kao i oni koji se isporučuju iz drugih sustava u START (Obrtni i sudski registar, Državni zavod za statistiku, Porezna uprava), prosljeđuju se drugim institucijama i bankama zajedno s podacima, u svom izvornom obliku.


Kako izgleda proces pokretanja poslovanja u STARTU?


Nakon ulaska u sustav i odabira usluge, paralelno s preuzimanjem podataka iz OIB sustava, korisniku se otvara obrazac kroz koji unosi sve podatke potrebne za proces pokretanja poslovanja (upis u temeljne registre, registre Porezne uprave, HZMO, podatke za banke). Korisnik sam definira svoj proces pokretanja poslovanja birajući u koje će institucije uputiti zahtjeve, jednokratno unosi sve potrebne podatke te daje suglasnost za razmjenu podataka između institucija.


Temeljem prikupljenih i unesenih podataka sustav prvo priprema set podataka i dokumenata potrebnih za upis društva u sudski registar ili upis obrta u Obrtni registar. Nakon obrade ovi registri šalju povratno informacije i dokumente kojima se kompletiraju zahtjevi za sve ostale institucije i banke u procesu. START prosljeđuje prikupljene podatke i dokumente u institucije i banku bez potrebe da korisnik ponovno ulazi u sustav.


Nakon obrade podataka i donošenja rješenja, institucije i banke u START šalju povratnu informaciju i/ili dokument, a korisnik je obaviješten da je proces pokretanja poslovanja završen.


Koje su specifičnosti ovog procesa?


Budući da sustav START više usluga integrira u jednu, proces ima određene specifičnosti s kojima se treba upoznati prije samog pokretanja poslovanja te ih prihvatiti kroz Opće uvjete.


Korisnik popunjava jedan e-obrazac što znači da sve podatke unosi prije nego je nastalo trgovačko društvo ili obrt. Podatke evidentirane odmah po unosu korisnika START dopunjava podacima dostavljenim iz sudskog i Obrtnog registra po izvršenim upisima. Stoga za korisnika neki podaci neće biti vidljivi na pregledu podataka prije slanja u te registre (npr. OIB društva, MBO obrta i sl.).


Nakon zaključavanja prijave u STARTU, korisnik ne može mijenjati odabir opcionalnih zahtjeva (prijava u Registar obveznika PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja, registracija u sustav HZMO, zahtjev za otvaranje transakcijskog računa), osim ako je pozvan na dopunu od strane sudskog ili Obrtnog registra.


Ako je neki od unesenih datuma istekao tijekom obrade zahtjeva u nadležnim registrima, sustav će ove datume automatski izmijeniti. Sustav to čini sukladno zakonskim odredbama ili poslovnim pravilima određenog procesa o čemu je korisnik obaviješten i što prihvaća kroz Opće uvjete (poglavlje 3. i 4. Automatska izmjena datuma pri slanju prijave u Obrtni/sudski registar).


Specifičnosti za obrtnike


Prije pokretanja postupka putem sustava START potreban je dogovor ortaka oko toga čiji će osobni identifikacijski broj (OIB) biti dodijeljen zajedničkom obrtu. U aplikaciji će to biti OIB osobe koja se prijavila u sustav da bi popunila prijavu (predlagatelj).


Sustav će Vas obavijestiti kada su svi sudionici dali suglasnosti ili kada je netko od sudionika povukao suglasnost. U aplikaciji će Vam podaci sudionika koji su dali suglasnost postati vidljivi osvježavanjem stranice da biste preostale mogli kontaktirati.


Ako se odlučite za pokretanje poslovanja putem sustava START, vrlo je važno da eventualne dopune svoga zahtjeva vršite na isti način, dopunom elektroničke prijave u STARTU. START ne može prema drugim institucijama i bankama proslijediti podatke koji nisu nastali unutar sustava.