Izjava o pristupačnosti

START je informacijski sustav koji omogućava pokretanje poslovanja za trgovačko društvo i obrt na daljinu, unutar nekoliko dana te putem samo 1 elektroničkog postupka (dalje u tekstu: START) te nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice STARTA koje se nalaze na adresi start.gov.hr.


Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište start.gov.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  • slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis, jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava;
  • promjena veličine slova nije moguća bez gubitka okolnog teksta (sadržaja);
  • ne postoji opcija promjene veličine slova, vrste fonta niti kontrasta na stranici;
  • poveznice nemaju prikladan opis;
  • izbornici se odabiru klikom na poveznicu, a ne prelaskom preko nje;
  • pomoću tipkovnice se ne može u cijelosti pristupiti sadržaju stranice;
  • veličina ikona nije zadovoljavajuća.

START radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene STARTA.
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. START će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste START putem elektroničke pošte: start@fina.hr
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta STARTA korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: start@fina.hr


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr