Prednosti sustava START

  • pokretanje poslovanja na daljinu

START Vam osigurava cjelovitu uslugu elektroničkog pokretanja poslovanja za društva i obrte, bez dolaska na fizičke lokacije nadležnih institucija, bez potrebe okupljanja partnera zbog sklapanja ugovora i bez punomoćnika.


  • manji broj koraka – 1 postupak umjesto postojećih 7

START integrira više dosadašnjih koraka i postupaka u jedan proces, povezujući institucije i banke u jedan elektronički entitet, a njihove usluge u jedan e-obrazac. Krajnji cilj je postići maksimalni automatizam procesa: korisnik jednom ulazi u sustav, unosi sve potrebne podatke za sve dionike procesa, daje suglasnost za razmjenu tih podataka i čeka informaciju da je proces pokretanja poslovanja za njegovo društvo ili obrt uspješno završen.


  • jedan ulaz za komunikaciju sa svim dionicima/ institucijama

Nakon ulaska u sustav i odabira usluge, paralelno s preuzimanjem podataka o korisniku iz OIB sustava, otvara se unosna forma kroz koju korisnik unosi sve podatke potrebne za proces pokretanja poslovanja (upis u temeljne registre, registre Porezne uprave, HZMO, podatke za banke).


  • prikupljanje i unos podataka „samo jednom”

Sustav START, u komunikaciji s drugim servisima, nakon autentifikacije korisnika putem OIB-a prikuplja podatke o korisniku iz službenih evidencija (Evidencija dodijeljenih matičnih brojeva građana, Zbirke podataka o prebivalištu i boravištu građana i Evidencija osobnih iskaznica, Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima itd.). Korisnik unosi samo one podatke koji u službenim evidencijama nisu dostupni. Podaci uneseni u jedan zahtjev preuzimaju se u ostale zahtjeve, sustav ih paketira i zajedno s dokumentima distribuira prema institucijama u kojima se obrađuju.


  • kraće trajanje

Uz izmjene zakonske regulative u smislu skraćenja rokova osnivanja trgovačkog društva, u pripremi sustava START nadležnim tijelima dane su i smjernice o prioritetnom rješavanju potpunih zahtjeva predanih elektroničkim putem. Unutar sustava korisniku su dostupne informacije o zakonskim rokovima za donošenje rješenja, te o promjeni statusa njegove prijave u pojedinim institucijama.


  • manji troškovi

Izmjenom Zakona o trgovačkim društvima ukinuta je potreba javnobilježničke ovjere osnivačkih akata te se oni generiraju i elektroničkim potpisom sudionika potpisuju unutar aplikativnog rješenja za osnivanje društava na daljinu. Izmjenom Zakona o sudskim pristojbama iznos sudske pristojbe za elektronički predane prijave smanjen je za 50 %. Korisnicima uštedu donosi i mogućnost pokretanja poslovanja iz vlastitog doma, bez potrebe okupljanja sudionika.


  • manje dokumenata – više informacija

Sustav START trenutno potrebnu papirnatu dokumentaciju svodi na minimum s tendencijom potpunog izbacivanja. Unutar sustava kreiraju se elektronički dokumenti koji se zajedno s provjerenim i potpisanim podacima razmjenjuju među institucijama.


  • dostupnost 24/7

START omogućava planiranje postupka pokretanja poslovanja u skladu s Vašim obvezama i odabir načina informiranja prilagođen Vašim navikama. Kroz sustav su osigurane korisničke upute i niz kratkih informacija o uslugama, procesu, opcijama itd., da bi korisnici bili što samostalniji u radu.