START

START je informacijski sustav koji omogućava pokretanje poslovanja za trgovačko društvo i obrt na daljinu, unutar nekoliko dana te putem samo 1 elektroničkog postupka.


Primarni cilj uspostave sustava jest pozadinski integrirati sve poslovne registre i postupke da bi se olakšao ulazak u poduzetništvo, a administrativno rasterećenje poduzetnika smanjilo za više od 30 %.


Usluga je osmišljena po principu životnih događaja ili situacija (engl. life events), uzimajući u obzir da je moderan poduzetnik informiran o svojim pravima i obvezama te o specifičnostima svoje djelatnosti, no ne mora poznavati regulativu koja nije vezana uz njegov posao niti procese koji se moraju odviti kako bi poslovanje započeo. Stoga usluga korisniku omogućava pokretanje poslovanja bez potrebe poznavanja institucionalnih procesa te uz nužno poznavanje regulative. Za sve ostalo pobrinut će se institucije koje su dio procesa, bez korisnikove intervencije i potrebe da kontaktira svaku pojedinačno.


Razvoj usluge ima i dalekosežnije ciljeve. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odlučilo je učiniti korak dalje u stavljanju javnih registara u njihovu osnovnu funkciju - potpomaganje gospodarskog rasta osiguravanjem razmjene informacija te olakšavanjem postupaka ugovaranja i poslovanja na hrvatskom i zajedničkom tržištu.


Iz toga proizlazi obveza sređivanja javnih registara, primjene standarda upravljanja podacima u njihovom vlasništvu i uključivanja građana i poslovnih subjekata kao ravnopravnih partnera u procesu izgradnje poslovnih modela. Na ovaj način nastaju moderne, tzv. lean e-usluge, po principu jedinstvene kontaktne i servisne točke javne uprave u odnosima uprava-građanin i uprava-gospodarstvo, uz maksimalnu informacijsku sigurnost.


Željeni učinci uspostave sustava su poboljšana poslovna produktivnost javne uprave, izbjegavanje procesnih i podatkovnih preklapanja te osiguranje sigurnog okruženja za pružanje e-usluga. Dodatna vrijednost sličnih sveobuhvatnih usluga jest mogućnost revizije troškova i kvalitete propisa u svim područjima koja utječu na poslovanje i tržište. Stoga će razvoj sustava ići u smjeru uključivanja i dostupnosti što većeg broja usluga lokalne i područne samouprave elektroničkim putem domaćim poduzetnicima, ali i svima onima koji žele pokrenuti poslovanje u Hrvatskoj.


Principi kreiranja sustava START:


 • Standardizacija
 • Efikasnost
 • Integracija
 • Transparentnost
 • Dostupnost
 • Usklađenost s EU direktivama

Institucije i organizacije partneri uspostave sustava START


 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave i trgovački sudovi
 • Ministarstvo financija, Porezna uprava
 • Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 • Državni zavod za statistiku
 • HZMO
 • Hrvatska udruga banaka i poslovne banke
 • FINA

Zakonska osnova:


 • Strategija e-Hrvatska 2020
 • Nacionalni program reformi 2018.
 • Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.A I 4.C Zakona o Financijskoj agenciji
 • Odluke Vlade o utvrđivanju načina, uvjeta i rokova redovitog poslovanja sustava START

Vezana regulativa:


 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Zakon o sudskom registru
 • Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 • Zakon o obrtu
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost itd.

Dostupne usluge:


Trenutno su putem portala e-Građani dostupne slijedeće usluge:


1. Pokretanje poslovanja d.o.o. i Pokretanje poslovanja j.d.o.o., s jednim i više tuzemnih osnivača


Usluga omogućava: elektroničko osnivanje d.o.o. ili j.d.o.o (upis društva u sudski registar i u Registar poslovnih subjekta pri Državnom zavodu za statistiku), otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, registraciju društva u registar obveznika PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja (Porezna uprava), registraciju u sustav HZMO te elektroničko plaćanje temeljnog kapitala i sudskih pristojbi.


2. Pokretanje poslovanja obrt, s jednim i više tuzemnih osnivača


Usluga omogućava: elektroničko otvaranje obrta (upis obrta u Obrtni registar), otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, upis obrta u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja (Porezna uprava), registraciju obrta u sustav HZMO.


Planirani razvoj


U drugoj fazi uspostave dostupno će biti elektroničko pokretanje poslovanja društva i obrta s jednim i više inozemnih osnivača.


Usluga će se širiti i unaprjeđivati prema već prepoznatim potrebama poduzetnika, ali i temeljem njihovih prijedloga nakon korištenja usluga dostupnih u prvim fazama. Kada se za to steknu preduvjeti, sustav START će se povezivati s drugim sustavima koji mogu unaprijediti elektroničko pokretanje poslovanja. Krajnji cilj je učiniti START prepoznatljivim virtualnim mjestom na koje tuzemni ili inozemni poduzetnik dolazi da bi se informirao o željenoj djelatnosti ili obliku poslovanja, na kojem pokreće svoje poslovanje, ali se na isto i vraća svaki puta kada ima potrebu neku promjenu u svome poslovanju pravno regulirati ili se uključiti u procese poboljšanja poduzetničke klime svojim prijedlozima.