Često postavljana pitanja

PRIJAVA U SUSTAV KALENDAR PLAĆANJA OBVEZNIH NAKNADA

Koji su tehnički preduvjeti korištenja usluge Kalendar plaćanja obveznih naknada?
 • osobno računalo sa pristupom internetu
 • vjerodajnica minimalno značajne razine sigurnosti
 • jedan od podržanih preglednika: Google Chrome 59+, Mozilla Firefox 54+, Mozilla Firefox ESR 52+
 • jedan od podržanih operativnih sustava: 32-bitne i 64-bitne verzije operativnih sustava Microsoft Windows (verzija 7 i više verzije) i Ubuntu (16.04.2 i više verzije)
Koja vjerodajnica je potrebna za korištenje usluge Kalendar plaćanja obveznih naknada?
 • vjerodajnica značajne razine sigurnosti, neovisno o izdavatelju vjerodajnice, za korištenje svih funkcionalnosti osim funkcionalnosti potpisivanja obrazaca ili
 • vjerodajnica visoke razine sigurnosti, za korištenje svih funkcionalnosti sustava.
  Trenutno u usluzi postoji jedan obrazac koji ovlaštena osoba treba potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom, a to je Obrazac OKFŠ (Obrazac obračuna nakade za korištenje općekorisnih funkcija šuma) koji se predaje Ministarstvu poljoprivrede. Lista prihvaćenih vjerodajnica
Imam problema s prijavom u sustav, usluga mi javlja porukom da nemam pravo za rad. Što trebam učiniti?

Potrebno je provjeriti da li ste zakonski ovlaštena osoba poslovnog subjekta ili druga osoba koja je od zakonski ovlaštene osobe opunomoćena za rad u usluzi. Ako ste zakonski ovlaštena osoba poslovnog subjekta, moguće je da podaci o zastupanju poslovnog subjekta nisu dohvatljivi iz nadležnog registra. Molimo obratite se podršci usluge e-Ovlaštenja na kontakt telefon 072 200 027 ili e-mail adresu pomoc@e-poslovanje.gov.hr. Ako korisnik nije zakonski ovlaštena osoba, treba se obratiti zakonski ovlaštenoj osobi da mu da prava za rad u usluzi kroz e-Ovlaštenja.

Kako mogu ovlastiti drugu osobu da uslugu koristi u moje ime?

Ako zakonski ovlaštena osoba poslovnog subjekta želi ovlastiti drugu osobu za rad u usluzi Kalendar plaćanja obveznih naknada u ime poslovnog subjekta, mora joj dati punomoć za rad u usluzi preko podsustava e-Ovlaštenja (modul e-Punomoći), gdje može odabrati koja prava za rad u usluzi toj osobi želi dodijeliti.

Kako pristupiti sustavu e-Ovlaštenja?

Usluzi e-Ovlaštenja moguće je pristupiti putem filtera usluga sustava e-Građani ili na poveznici: e-Ovlaštenja. Osoba koja daje ovlaštenje i osoba koja prima ovlaštenje u modulu e-Punomoći moraju zadovoljavati preduvjete korištenja usluge e-Ovlaštenja:

 • za davanje i za primanje ovlaštenja potrebna je vjerodajnica visoke razine sigurnosti,
 • osoba koja prima ovlaštenje mora biti osoba zaposlena u nekom poslovnom subjektu.

Kako aktivirati dokument e-Punomoći?

Poveznicu za aktivaciju dokumenta primatelj e-Punomoći zaprima u svoj Osobni korisnički pretinac - OKP sustava e-Građani. Kako bi osoba koja će biti ovlaštena imala pravo pristupa za rad u usluzi, potrebno je aktivirati e-Punomoć (obvezno je prihvatiti i elektronički potpisati putem podsustava e-Ovlaštenja).


Nakon što osoba kroz e-Ovlaštenja primi ovlaštenje za rad u usluzi, prilikom prijave u uslugu moći će u navigacijskoj traci odabrati poslovi subjekt za koji je dobila ovlaštenje za rad i izvršavati sve funkcionalnosti za koje su joj dodijeljena prava.

MOJE NAKNADE

Što sadržava sučelje Moje naknade?

Na ovom se sučelju pojavljuje popis svih naknada kojih je poslovni subjekt za kojeg je korisnik prijavljen obveznik, temeljem podataka dostupnih u evidencijama institucija nadležnih za pojedinu naknadu. Nadležne institucije odgovorne su za vođenje evidencije obveznika, obračun i naplatu naknada koje su uključene u opseg usluge te iznose obveza koje se prikazuju u usluzi.


Ako je poslovni subjekt obveznik naknade koja je uključena u opseg usluge, a na sučelju mu se ona nije prikazala, potrebno se obratiti instituciji koja je nadležna za tu naknadu i provjeriti je li obveznik poduzeo radnje potrebne za uvođenje u evidenciju obveznika. Na ovom se popisu ne može pojaviti naknada koja nije uključena u opseg usluge, a koje je poslovni subjekt možda obveznik.

Koje su obvezne naknade uključene u opseg usluge i koje su institucije nadležne za analitiku i obračun pojedine naknade?
 • naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Ministarstvo poljoprivrede),
 • članarina turističkim zajednicama (Ministarstvo financija, Porezna uprava),
 • spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod (Ministarstvo financija, Porezna uprava),
 • članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (Ministarstvo financija, Porezna uprava),
 • komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (Ministarstvo financija, Porezna uprava),
 • naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – ZOSI),
 • HRT pristojba (Hrvatska radiotelevizija).
Smatram da prikazani iznosi obveza nisu točni ili nisu ažurirani od moje posljednje prijave. Kome se mogu obratiti?

Svaki put kada se prijavite u uslugu, usluga komunicira s evidencijama nadležnih institucija i povlači podatke o obvezama, po naknadama poslovnog subjekta za kojeg ste kao korisnik prijavljeni i ovlašteni raditi u usluzi. Za ažurnost podataka odgovorne su institucije nadležne za vođenje evidencije obveznika, obračun i naplatu naknade te točnost prikazanih podataka. Ako ste nakon posljednje prijave u uslugu poduzeli neke radnje i smatrate da nakon njih podaci nisu ažurirani (primjerice plaćanja, predaja obrazaca i sl.), potrebno se obratiti tijelu nadležnom za analitiku i obračun naknada. Pri tome treba uzeti u obzir da je potrebno određeno vrijeme da se provedene radnje evidentiraju kod nadležnog tijela (npr. proknjiženje uplata).

Zašto neka naknada, uključena u opseg usluge, nije prikazana na popisu naknada?

Naknada uključena u opseg usluge nije prikazana na popisu naknada iz jednog od sljedećih razloga:

 • poslovni subjekt nije obveznik te naknade,
 • poslovni subjekt je obveznik naknade, ali nije upisan u evidenciju obveznika kod nadležne institucije.


Potrebno je kontaktirati nadležnu instituciju radi upisa u evidenciju obveznika.

Kako i zašto šaljem zahtjev za dostavom analitičke kartice?
Zahtjev za dostavu Analitičke kartice korisnik šalje kada ima potrebu za detaljnim analitičkim prikazom obveza po naknadi za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Zahtjev je dostupan u detaljima Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Nakon što odaberete opciju slanja zahtjeva za Analitičku karticu, Ministarstvo poljoprivrede u uslugu će dostaviti analitičku karticu

KREIRANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

Koje vrste naloga za plaćanje mogu kreirati?

Unutar usluge omogućena je priprema podataka za plaćanje odnosno kreiranje 2 vrste naloga za plaćanje:

 • pojedinačni nalog, koji sadrži 2D barkod s podacima za plaćanje pojedinačne naknade i
 • zbrojni nalog u obliku XML datoteke, u koju je moguće uključiti jednu ili više naknada.

Kada odabirem kreiranje pojedinačnog naloga s 2D barkodom?

Pojedinačni nalog s 2D barkodom odabirete kada želite kreirati pojedinačne naloge za svaku naknadu i platiti ih putem mobilnog bankarstva skeniranjem 2D barkoda

Kada odabirem kreiranje zbrojnog naloga (XML datoteke)?

XML datoteke zbrojnog naloga odabirete kada želite platiti jednu ili više naknada jednom datotekom. XML datoteka se izvršava (plaća) učitavanjem u Internet bankarstvo pojedine banke ili u Fina e-Plaćanje, ovisno o Vašem odabiru.

Temeljem čega se u usluzi pripremaju podaci za plaćanje naknada?

Podatke za plaćanje pojedine naknade usluga zaprima od nadležne institucije. Preduvjet za kreiranje svakog naloga su popunjeni svi obvezni podaci naloga (aplikacija javlja grešku ako obvezni podatak nije popunjen i ne dopušta kreiranje naloga). Za sljedeće podatke je potreban unos/odabir od strane korisnika:

 • odabir općine kod naknada iz nadležnosti Porezne uprave (članarina turističkim zajednicama, spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod i komorski doprinos u paušalnom iznosu) kako bi se prikazao odgovarajući račun za uplatu,
 • odabir kanala plaćanja kroz koji će se izvršiti plaćanje zbrojnog naloga, kod kreiranja XML datoteke zbrojnog naloga (odabirete Fina e-Plaćanje ili Internet bankarstvo određene banke), odabir računa s kojeg će se izvršiti plaćanje (kod kreiranja XML datoteke zbrojnog naloga).

U kojem su obliku kreirani nalozi i gdje ih je moguće preuzeti?

Pojedinačni platni nalog s podacima za plaćanje s 2D barkodom nakon kreiranja prikazuje se na korisničkom sučelju aplikacije. Imate mogućnost odmah skenirati 2D barkod i platiti nalog putem mobilnog bankarstva ili ga preuzeti na računalo u obliku PDF dokumenta.Zbrojni nalog u obliku XML datoteke je nakon kreiranja moguće preuzeti na računalo.


Svi kreirani nalozi su dostupni za preuzimanje u modulu „Moje aktivnosti“, koji je dostupan u lijevom izborniku.

Kako je moguće platiti kreirane naloge?

Sva plaćanja se izvršavaju izvan usluge, putem kanala plaćanja koji su poslovnom subjektu dostupni. Pojedinačni nalozi s 2D barkodom mogu se platiti mobilnim bankarstvom, skeniranjem 2D barkoda. Zbrojni nalozi (XML datoteke) se plaćaju učitavanjem u Internet bankarstvo poslovnih banaka ili Fina e-Plaćanje.

Zašto prije kreiranja XML datoteke trebam odabrati kanal kroz koji će izvršiti plaćanje?

Pravila za kreiranje XML datoteka koje će se učitavati u Fina e-Plaćanje različita su od pravila za kreiranje datoteka koje će se učitavati u internet bankarstvo poslovnih banaka, na način da:

 • odabir općine kod naknada iz nadležnosti Porezne uprave (članarina turističkim zajednicama, spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod i komorski doprinos u paušalnom iznosu) kako bi se prikazao odgovarajući račun za uplatu,
 • odabir kanala plaćanja kroz koji će se izvršiti plaćanje zbrojnog naloga, kod kreiranja XML datoteke zbrojnog naloga (odabirete Fina e-Plaćanje ili Internet bankarstvo određene banke), odabir računa s kojeg će se izvršiti plaćanje (kod kreiranja XML datoteke zbrojnog naloga).

KREIRANJE OBRAZACA

Koji se obrasci mogu kreirati u usluzi?

Trenutno je u usluzi omogućeno kreiranje, potpisivanje i slanje samo Obrasca obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Obrazac OKFŠ), koji se predaje Ministarstvu poljoprivrede. Ostale naknade u opsegu usluge ne predviđaju dostavu obrazaca nadležnim tijelima.

Kome je omogućeno kreiranje OKFŠ obrasca?

Navedena funkcionalnost je dostupna svim korisnicima usluge. Važno je naglasiti da OKFŠ obrazac predaju postojeći obveznici Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, kako bi zadovoljili svoju zakonsku obvezu, ili korisnici koji njegovom predajom žele biti uneseni u evidenciju obveznika po prvi put.

Kako se potpisuju obrasci u usluzi?

U uslugu je integrirano preporučeno integracijsko rješenje za javne e-usluge (platforma sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat) koje omogućuje funkcionalnost izrade kvalificiranog elektroničkog potpisa iz gotovo bilo kojeg softverskog rješenja ili web aplikacije.


OKFŠ obrazac prije slanja Ministarstvu poljoprivrede potrebno je potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom ovlaštene osobe. Stoga se za potrebe potpisivanja OKFŠ obrasca ovlaštena osoba u uslugu mora prijaviti vjerodajnicom visoke razine sigurnosti.

Zašto mi nije omogućena izmjena na OKFŠ obrascu?

Naknadne izmjene u OKFŠ obrascu može izvršiti samo korisnik koji je obrazac inicijalno kreirao. Potpisivanje obrasca i slanje nadležnoj instituciji (Ministarstvu poljoprivrede) može izvršiti bilo koji za te radnje ovlašteni korisnik usluge.

MOJE AKTIVNOSTI

Koje informacije su dostupne u modulu Moje aktivnosti?

Modul Moje aktivnosti nudi pregled aktivnosti korisnika izvršenih u usluzi, a vezanih uz kreiranje naloga i obrazaca te dostavljenih dokumenata, po pojedinoj naknadi i kroz određeno razdoblje.


U pregledu se nalaze:

 • nalozi koje ste kreirali i koje je moguće preuzeti na računalo,
 • obrasci koje ste kreirali, koje je moguće potpisati i poslati nadležnom tijelu (OKFŠ obrazac),
 • dokumenti dostavljeni od nadležnih tijela (analitička kartica Ministarstva poljoprivrede), koje je moguće preuzeti. Uvijek je dostupna samo posljednja zatražena analitička kartica, koja sadrži ažurno stanje obveza.